3-products-tc

產品介紹

返回

珮夫人止咳露 特效鎮咳配方

容量
120毫升
主要成份
磷酸可待因, 麻黃素, 愈創木酚甘油醚, 撲爾敏, 海葱流浸膏
Codeine Phosphate, Ephedrine HCI, Guaiphenesin, Chlorpheniramine Maleate, Squill Liquid Extract
功效
鎮咳、收鼻水、通鼻塞、化痰
特點
  • 紓緩過度及嚴重咳嗽: 久咳、夜咳、乾咳、敏感性咳嗽
適用年齡
18歲以上;
12歲至18歲人士,使用前請諮詢醫生或藥劑師意見
服法
日間三次,每次服一湯匙(15毫升),睡前服二湯匙(30毫升)
零售點
監管售賣藥物,只限RX註冊藥房、萬寧配藥處、屈臣氏配藥部、華潤堂配藥部有售
生產地
香港

注意: 可使人昏昏欲睡,服用後如有此情況,不得駕駛及動用機械。出外旅行要留意,特效鎮咳配方不是每個國家都可以攜帶入境。

 

連鎖配藥處銷售點 :

連鎖配藥處 地址
萬寧 - 配藥處 香港灣仔駱克道194-200號東新商業大廈地舖
萬寧 - 配藥處 香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場第二層地庫B舖
萬寧 - 配藥處 香港銅鑼灣駱克道463至483號銅鑼灣廣場二期地下G04號舖
萬寧 - 配藥處 香港銅鑼灣謝菲道517號地下B舖
萬寧 - 配藥處 香港北角英皇道250號北角城中心地下02號舖
萬寧 - 配藥處 香港太古坊康橋大廈地下A舖
萬寧 - 配藥處 九龍油塘大本型2樓233號舖
萬寧 - 配藥處 九龍藍田滙景廣場4樓2B舗
萬寧 - 配藥處 九龍九龍灣德褔廣場第一期F16A & F17-F17A號舖
萬寧 - 配藥處 九龍鑽石山荷里活廣場3樓377-378號舖
萬寧 - 配藥處 九龍九龍塘又一城 MTR-09 號舖
萬寧 - 配藥處 九龍太子道西193號新世紀廣場一樓162號舖
萬寧 - 配藥處 九龍旺角彌敦道625及639號雅蘭中心地下G20-22號舖
萬寧 - 配藥處 九龍旺角彌敦道655 號胡社生行地下C號舖
萬寧 - 配藥處 九龍佐敦道23號新寶廣場地下1號舖
萬寧 - 配藥處 九龍尖沙咀河內道18號 K11地庫1層B109-B110號舖
萬寧 - 配藥處 九龍尖沙咀金馬倫道26-28號金壘商業中心地舖
萬寧 - 配藥處 九龍尖沙咀柯士甸道西一號圓方1樓 1092號舖
萬寧 - 配藥處 九龍尖沙咀廣東道33號中港城高層地下28號舖
萬寧 - 配藥處 九龍紅磡湖光街1-7號地下17 G1A號舖
萬寧 - 配藥處

九龍美孚百老匯街69-119號地下99B號舖

萬寧 - 配藥處 新界上水石湖墟新豐路122-130號龍霞樓地下A & B舖
萬寧 - 配藥處 新界上水龍運街8號新都廣場106A號地舖
萬寧 - 配藥處 新界粉嶺中心地下139至142號舖
萬寧 - 配藥處 新界大埔太和廣場2樓201號舖
萬寧 - 配藥處 新界大埔新達廣場1樓7舖
萬寧 - 配藥處 新界沙田第一城商場G30-32號舖
萬寧 - 配藥處 新界沙田新城市廣場一期3樓307及307A號舖
萬寧 - 配藥處 新界沙田新城市廣場三期2樓A213號舖
萬寧 - 配藥處 新界馬鞍山新港城中心二樓2E-89A舖
萬寧 - 配藥處 新界元朗教育路9-13號興發大樓地下7號舖
萬寧 - 配藥處 新界元朗廣場1樓130及181-183號鋪
萬寧 - 配藥處 新界屯門屯門市廣場1期2樓2199B-2199F號舖
萬寧 - 配藥處 新界屯門屯隆街1號錦薈坊3樓353,355-369號舖
萬寧 - 配藥處 新界屯門鄉事會路83號V City MTR層28及29號舖
萬寧 - 配藥處 新界荃灣荃錦中心110-125號
萬寧 - 配藥處 新界荃灣眾安街68號荃灣千色匯I期地下G016-G017舖
萬寧 - 配藥處 新界葵芳新都會廣場4樓417-419號舖
萬寧 - 配藥處 新界青衣城2樓216-217號舖
萬寧 - 配藥處 新界將軍澳重華路8號東港城2樓238B號舖
萬寧 - 配藥處 新界大嶼山東涌東堤灣畔地下3-4號舖
屈臣氏 - 配藥部 香港中環皇后大道中33號萬邦行地下 G1-A舖
屈臣氏 - 配藥部 香港中環國際金融中心商三樓3015號舖
屈臣氏 - 配藥部 香港灣仔軒尼詩道205-207號廣德大廈地下及閣樓
屈臣氏 - 配藥部 香港銅鑼灣百德新街22號地下32A及32B舖
屈臣氏 - 配藥部 香港銅鑼灣時代廣場9樓928號舖
屈臣氏 - 配藥部 香港太古城中心1樓124號舖
屈臣氏 - 配藥部 香港香港仔中心海珠閣地下6C舖
屈臣氏 - 配藥部 九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心地下 A 舖
屈臣氏 - 配藥部 九龍鑽石山荷里活廣場2樓228 號舖
屈臣氏 - 配藥部 九龍九龍塘又一城 MTR-01 號舖
屈臣氏 - 配藥部 九龍旺角彌敦道581及581A號地下及閣樓
屈臣氏 - 配藥部 九龍旺角彌敦道610號荷李活商業中心地下G14-G17號舖
屈臣氏 - 配藥部 九龍旺角彌敦道636號銀行中心地下G01-03, 08-15號舖
屈臣氏 - 配藥部 九龍旺角彌敦道655號, 胡社生行地下及C1
屈臣氏 - 配藥部 九龍油麻地彌敦道223號新樂酒店地下A及B舖
屈臣氏 - 配藥部 九龍尖沙咀加拿芬道18號恆生銀行大廈地下及地庫5號舖
屈臣氏 - 配藥部 九龍紅磡黃埔花園第二期商場地下3A號舖
屈臣氏 - 配藥部 新界上水石湖墟龍琛路48號上水滙1樓103b,104號舖
屈臣氏 - 配藥部 新界上水符興街43-45號地舖
屈臣氏 - 配藥部 新界上水智昌路3號上水中心2樓 2006A-2007舖 
屈臣氏 - 配藥部 新界粉嶺名都廣場 2樓 28號B舖
屈臣氏 - 配藥部 新界沙田新城市廣場一期4樓 451-453 號舖
屈臣氏 - 配藥部 新界馬鞍山西沙路608號, 馬鞍山廣場, 第二層222-225號
屈臣氏 - 配藥部 新界馬鞍山新港城中心二樓商場2E34, 2E35 & 2E39號舖
屈臣氏 - 配藥部 新界元朗形點II 三樓A315舖
屈臣氏 - 配藥部 新界天水圍新北江商場1樓3及4號舖
屈臣氏 - 配藥部 新界天水圍置富嘉湖一期地下 G73A, G74 及G75號舖
屈臣氏 - 配藥部 新界屯門市廣場 二樓2115-2122號
屈臣氏 - 配藥部 新界荃灣綠楊新村商場F20A號舖
屈臣氏 - 配藥部 新界青衣城 3樓 311-312號舖
屈臣氏 - 配藥部 新界將軍澳景嶺路8號都會駅, 第二層18-19號
屈臣氏 - 配藥部 新界將軍澳重華路8號東港城2樓226號舖
華潤堂 - 配藥部 新界香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場1期地下4-5號鋪

 

RX社區藥房銷售點 :

藥房名稱 地址
西環大藥房 香港西環卑路乍街45號地舖
峻業藥房 香港西環卑路乍街50號地舖
萬事達藥房 香港西環皇后大道西451號地舖
宏基中西藥房 香港西環德輔道西127號地舖
泓盛大藥房 香港西環德輔道西200號地下A鋪
森永大藥房 香港西環德輔道西326A閣樓
長泰西藥房 香港上環永樂街12-16C號地舖
長榮藥房 香港上環永樂街26地舖
全昌藥房 香港上環皇后大道中368 號偉利大廈地舖
仁安藥房 香港中環砵甸乍街26號寶城大廈地下及閣樓
民生大藥房 香港灣仔天樂里16號地舖
富康大藥房 香港灣仔石水渠街17號地舖
恒信大藥房 香港灣仔柯布連道7B號地舖
新寧藥房 香港灣仔軒尼詩道275號地下A座
嘉寧中西藥房 香港灣仔莊士敦道36號B4地舖
富明西藥房 香港灣仔道77-83號地下2號舖
新昌大藥房 香港銅鑼灣百德新街1號香港大廈L4號地舖
宏保中西藥房 香港銅鑼灣渣甸街39號地舖
宜安藥房 香港北角春秧街65號地舖
新寧藥房 香港北角英皇道14號F地舖
友康寧藥房 香港北角英皇道169號號地舖
北角藥房 香港北角道11-13號地下一號鋪
富泰藥房 香港北角道11-13號鴻日大廈地舖
義成西藥房 香港跑馬地黃泥涌道29號E地舖
海洋中西藥房 香港鰂魚涌英皇道987A號地舖
千島藥房 香港鰂魚涌英皇道997號地舖
活士西藥房 香港鰂魚涌康怡廣場2樓S21-S22舖
康寶西藥房 香港太古城太裕路1-9號G501號舖
豐達西藥房 香港西灣河太安樓商場12號地下B-2舖
潮興大藥房 香港西灣河筲箕灣道168號地舖
振興中西藥房 香港西灣河筲箕灣道174號地舖
安興中西藥房 香港筲箕灣東大街118-124號地舖
金星西藥房 香港筲箕灣道232號地舖
中華中西藥房 香港筲箕灣道388號逢源大廈地下L2號舖
榮興藥房 香港柴灣金源里金源樓29號
長江德發中西藥房 香港小西灣道9號地舖
天星藥房 香港仔大道177-179號地舖
嘉利藥房 香港仔東勝道26號地舖
信義藥房 香港仔湖北街24號地舖
聯安大藥房 九龍觀塘牛頭角道305號地舖
長春藥房 九龍觀塘物華街11號地舖
瑞榮大藥房 九龍觀塘物華街47號華安大樓地下3號舖
仁福中西藥房 九龍觀塘物華街57號地舖
冠生中西大藥房 九龍秀茂坪商場 1樓 101號舖
裕康大藥房 九龍九龍灣宏開道16號德福大廈1樓3A2室
彩運藥房 九龍牛池灣彩雲商場二期3樓A308號舖
健生中西藥房 九龍九龍城福佬村道11號地舖
中大保健藥業 九龍黃大仙中心北館二樓N211號
康誠藥房 九龍慈雲山中心3樓312號舖
富康中西藥房 九龍慈雲山中心5樓516號舖
金安參茸藥房 九龍慈雲山毓華街54號地舖
鴻運中西大藥房 九龍新蒲崗爵祿街62-64號地下D,E舖
安康大藥房 九龍新蒲崗爵祿街78號地鋪
同福參茸中西藥房 九龍土瓜灣下鄉道 45號地舖
麒麟大藥房 九龍土瓜灣美景街 57號地舖
福興藥房 九龍土瓜灣馬頭角道 35B號地舖
卓興大藥房 九龍土瓜灣馬頭角道 7號地舖
信興藥房 九龍土瓜灣馬頭圍道 378號地舖
信昌中西藥房 九龍土瓜灣馬頭圍道 438號地舖
誠信藥房 九龍土瓜灣馬頭圍道 71-73號地舖
廣大西藥房 九龍土瓜灣道 243號地舖
德勝西藥房 九龍何文田窩打老道69B地舖
祥華大藥房 九龍紅磡馬頭圍道113號地舖
順海國際中西大藥房 九龍紅磡馬頭圍道125號地舖
康福藥業 九龍紅磡湖光街7號聯成大廈鴻運閣地舖
仁愛藥房 九龍大角咀埃華街 57號地舖
恆誠大藥房 九龍太子水渠道 3-13號地舖
新達安藥房 九龍太子弼街41號地下C及D舖
港安中西大藥房 九龍太子弼街57號地舖
和平藥行 九龍旺角上海街 352 號地舖
南華藥房 九龍旺角亞皆老街42號地舖
健怡康藥房 九龍旺角亞街老街7號地舖
高峰藥房 九龍旺角洗衣街89號A2舖地舖
海健藥房 九龍旺角砵蘭街207-213號地舖
亨城大藥房 九龍旺角廣東道 1104 號地舖
金華中西藥房 九龍旺角廣東道 828 號 地舖
浩華大藥房 九龍旺角彌敦道737-741C號金輪大廈地下6 & 18 號舖
裕民大藥房 九龍油麻地上海街136號地舖
佐敦大藥房 九龍油麻地上海街143號地舖
榮森藥房 九龍油麻地上海街145號地舖
鴻興西藥房 九龍油麻地上海街169C地舖
登興大藥房 九龍油麻地吳松街25號地舖
永隆藥房 九龍油麻地柯士甸道95號地舖
強生大藥房 九龍油麻地砵蘭街33號C地舖
油麻地藥房 九龍油麻地碧街41至47號地下C2舖
冠亮藥房 九龍油麻地彌敦道 525A地舖
安善藥房 九龍佐敦上海街148號地舖
榮發藥房 九龍佐敦西貢街1號地舖
永興藥房 九龍佐敦廟街236號B1地舖
藥皇 九龍尖沙咀加連威老道25號地舖
金英化妝藥房 九龍尖沙咀厚福街13號祥順中心地舖
金檳大藥房 九龍尖沙咀柯士甸路15 號F座金巴利大廈地舖
康民西藥房 九龍尖沙咀彌敦道66-70號金冠大廈B2鋪
紅磡藥房 九龍紅磡船澳街109號地下1號鋪
永佳大藥房 九龍深水埗北河街126號地舖
祥興藥房 九龍深水埗北河街201號地舖
金威大藥房 九龍深水埗南昌街191號南昌苑地下A舖
富華西藥房 九龍深水埗桂林街141號地舖
環球中西藥房 九龍深水埗荔枝角道 312 號地舖
恒生大藥房 九龍長沙灣青山道270號地舖
偉華西藥房 九龍長沙灣青山道296號地舖
富明西藥房 九龍長沙灣青山道308號地舖
偉華西藥房 九龍長沙灣青山道388-390號A地舖
梁國英藥房 九龍長沙灣道184號地舖
榮華參茸藥業 九龍荔枝角宇晴匯商場2 樓43-44 號舖
銓豐大藥房 九龍美孚萬事達廣場16號舖
萬事達西藥房 九龍美孚萬事達廣場N74號B舖
健民大藥房 新界上水名都商場20A-B地下
尚御藥房 新界上水彩園村彩珠樓338及340 號舖
保寧中西大藥房 新界上水新康街60-62號
保寧中西大藥房 新界上水新康街60-62號地下
龍豐藥房 新界上水新康街98號地舖
回春藥房 新界上水新豐路105號地舖
康美化妝城藥房 新界上水新豐路107-109地下 
新龍豐藥房 新界上水新豐路113-119號地下 
龍豐藥房 新界上水新豐路89-95號地下地舖 
宏鍵藥房 新界上水龍琛路33號
龍豐藥房 新界上水龍琛路33號龍豐花園地下3號舖 
漢城西藥房 新界上水龍運街8號新都廣場102號鋪
新輝藥房 新界粉嶺聯安街 9號地舖
大鵬中西藥房 新界粉嶺聯和墟聯盛街10-16號A舖
龍豐藥房 新界粉嶺聯和墟聯盛街22號地舖
漢城燕窩中西藥房 新界大埔 8號花園11-12號地舖
康立中西藥房 新界大埔大光里17號地下A舖
漢興中西大藥房 新界大埔安邦路8號 005-008號地舖
聯城中西大藥房 新界大埔富善街22號地舖
東昇蔘茸藥房 新界大埔運頭塘邨商場12號地舖
冠華藥房 新界大埔墟寶鄉街72號地舖
金安藥房 新界大埔廣福里15號地舖
大德藥房 新界大埔廣福道98-100號鴻發大廈B座地舖 
聯誠大藥房 新界沙田石門安群街1號京瑞廣場2期G15地舖
長城國產藥業西藥房 新界沙田禾輋商場2樓204A-205A
國城藥房 新界沙田好運中心商場3樓30A
長城中西藥房 新界沙田希爾頓中心商場希平台3樓35號舖
榮華蔘茸中西藥房 新界沙田第一城商場G35-36地舖
達城大藥房 新界沙田橫壆街好運中心3樓7號舖
恒興中西藥房 新界元朗大棠路11號光華廣場地下2-3號鋪
冠誠西藥房 新界元朗大棠路23號合益廣場地下A57號舖
一寶藥房 新界元朗大棠路24號寶發大廈12號舖裕景坊7號D
莉滿藥房 新界元朗合財街16-20號合益廣場A62號地舖
永發西藥房 新界元朗同樂街2-8號地舖
莉滿藥房 新界元朗安寧路110-113號14地舖
怡康藥房 新界元朗安寧路59號B.A舖
信譽環球藥房 新界元朗谷享街21號地舖
恆澤中西大藥房 新界元朗阜財街36號光華中心地舖
康美化妝城藥房 新界元朗阜財街69-71號地舖
美侖藥房 新界元朗壽富街29號興隆中心18號地舖
莉滿藥房 新界元朗壽富街時益大廈 61-69號地舖
華氏大藥房 新界元朗福康街2號地舖
國康中西大藥房 新界元朗福德街18 - 36號地舖
榮康藥房 新界元朗鳳攸北街2-6號永富閣16A地舖
新明大藥房 新界元朗鳳翔路45-67號金馬大廈地舖
榮華參茸中西藥房 新界天水圍天澤村商場2/F 213B號
仁人中西藥房 新界天水圍天澤商場街市TC6號舖
道安(富榮)藥房 新界天水圍新北江商場1樓 C41A舖
寶健大藥房 新界天水圍新北江商場地下A19-A21
駿宏參茸中西藥房 新界天水圍頌富商場二期T Town 地下 SG24 舖
樂暉藥房 新界屯門仁政街26-40號地舖
東亞大藥房 新界屯門友愛邨H.A.N.D.S, S區S215-216號舖
華興中西藥房 新界屯門良景村商場3樓333室
祥益西藥房 新界屯門良景廣場L4樓L431號舖
莊生中西藥房 新界屯門美樂花園商場72號地舖
學勤藥房 新界屯門啟發徑1-5 & 9-13號萬成大廈地舖
東亞中西藥房 新界屯門置樂花園商場 1-4號地舖
榮華參茸中西藥房 新界屯門蝴蝶邨廣場地下R118號舖
榮華蔘茸中西藥房 新界荃灣川龍街101號地下
建安藥房 新界荃灣川龍街117號閣樓
信大藥房 新界荃灣川龍街35-39號
長春參茸中西藥房 新界荃灣河背街77號舖
新明西藥房 新界荃灣眾安街110號
荃威大藥房 新界荃灣眾安街84號地下
潮盛大藥房 新界荃灣新村街52號地下
寶康藥房 新界荃灣大窩口德士古道51號地下
德華大藥房 新界石梨邨商場2期217號
陳萬昌中西大藥房 新界石蔭路105號國寶樓B座地舖
緯昌西藥房 新界石陰路葵麗樓39鋪地下
德仁藥房 新界葵芳盛芳街29號地舖
尚德藥業公司 新界將軍澳尚德村商場2樓241號舖
興達藥房 新界將軍澳彩明苑彩明商場3樓306號
信大中西藥房 新界將軍澳景嶺路8號都會駅商場L2-048 舖